Juli 2022

Angelica Gaintatzi

Dags att ta folksjukdomen tinnitus på allvar

Uppemot 20 procent av svenskarna upplever tinnitus. För flertalet är det ett tillfälligt symptom efter att ha utsatts för exempelvis stress eller höga ljudnivåer, men för uppemot två till tre procent av befolkningen är det ett symptom som har stor påverkan på det dagliga livet. Tinnitus är den egna inre fienden som förstör glädjen i vardagen, beskär friheten och i många fall fråntar personen förmågan att arbeta, sova och delta i sociala sammankom

Angelica Gaintatzi

Ursprunget till TRT (Tinnitus Retraining Therapy)

Artikel publicerad av Pawel J. Jastreboff april 1998. För femton år sedan kunde jag knappt begreppet tinnitus. Vid den tiden åtog jag mig utmaningen att skapa en djurmodell av tinnitus och att arbeta med mekanismerna bakom detta fenomen. I mitten av 1980-talet, när jag arbetade vid Yale University, skapade jag den neurofysiologiska modellen för tinnitus, som postulerade involveringen av det limbiska (emotionella) och det autonoma nervsystemet i t

JavaScript seem to be disabled in your browser.

You must have JavaScript enabled in your browser to utilize the functionality of this website.