Angelica Gaintatzi

Att behandla tinnitus i sin vardag

Att leva och att behandla sin tinnitus i sin vardag är fullt med utmaningar. Behandlingsmetoden som benämns TRT (tinnitus retraining therapy) är en kombination av att lyssna på vitt brus konstant utan avbrott i 6-8 timmar per dag under en period av 6 – 24 månader och samtidigt gå i KBT (kognitiv beteendeterapi).

Att behandla tinnitus i sin vardag

Att leva och att behandla sin tinnitus i sin vardag är fullt med utmaningar. Behandlingsmetoden som benämns TRT (tinnitus retraining therapy) är en kombination av att lyssna på vitt brus konstant utan avbrott i 6-8 timmar per dag under en period av 6 – 24 månader och samtidigt gå i KBT (kognitiv beteendeterapi).

Den behandlingsmetoden är vetenskapligt bevisad att ha en positiv effekt mot tinnitus på upp till 80% av dess användare. Trots detta faktum är det få läkare som ordinerar den, likväl känner till den, i alla fall i Sverige. Bilden i Europa ser lite annorlunda ut från land till land, men generellt så är den inte direkt allmänt ordinerad. Anledningen till det är att det just är svårt att få tillgång till ljudkällan av vitt brus på ett effektivt sätt utan att inverka på den normala vardagen. Det är en av huvudorsakerna till att produkten Tinearity G1 är framtagen och nu inom kort lanseras i Europa som en CE-märkt medtech klassad produkt. Produkten kan användas när som, var som och bilden till denna text beskriver en helt normal vardagsmiljö där man effektivt kan behandla sig, men ändå njuta av naturen och sällskapet man umgås med. Det finns med andra ord hopp om en bättre vardag för de många av er som lider av besvärande tinnitus och dessutom stöd i forskningen av att den har en positiv långtidseffekt.